James churchward kayıp kıta mu pdf

James Churchward’ın Mu’dan göçenlerin diğer james churchward kayıp kıta mu pdf nasıl dağıldığını açıkladığı harita, Kayıp Kıta Mu, 1931. Günümüzde bilim dünyasındaki fikir birliği, Mu kıtasının var olmuş olmasının fiziksel olarak mümkün olmadığı ve iddianın herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı yönündedir. James Churchward’ın Tibet’te yaptığı araştırmalara dayanan ve bunlar hakkında yazdığı 5 adet kitabına konu edilmiştir. 6 Kaan yılı Zak ayı II Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı, 13 Şuen’e kadar devam etti.

Mu ülkesi iki kere kalktıktan sonra bir gece çöktü, üstünü sular kapladı. Toprak birkaç defa havaya kalktı ve oturdu. O günden sonra “13” insanoğlunun uğursuz rakamı oldu. Mu’nun izleri Amerika’dan Mısır’a, Orta Asya’dan Mezopatamya’ya kadar yayıldı. Tıpkı varlığı gibi yok oluşu da tüm dünyayı derinden sarstı. Yonaguni, Japonya Japon dalgıçların Pasifik’te, Yonaguni Jima açıklarında, deniz dibinde keşfettikleri devasa piramitten görüntüler.

Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimine dayanarak Mu’nun da Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır. James Churchward’ın Kayıp Kıta Mu kitabındaki hayalî harita, 1927. James Churchward’ın 1927 tarihli hayalî haritasının gazete basımından. 1923 yılları arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet, Tibet’te öğrendiği Naga-maya dilinde yazılmıştı.

James Churchward, yazmış olduğu Kayıp Kıta Mu isimli kitabında Mu’da yaradılışı şöyle açıklamaktadır. Yaratılış hikayesi- yedi gün ve yedi gece efsanesi- ilk olarak Nil halklarından ya da Fırat Vadisi’nden değil, şu anda batık olan Mu kıtasından gelir. Mu medeniyetinin kesinlikle Yunan, Kalde, Babil, Pers, Mısır ve Hindu medeniyetlerinden önce var olduğunu buldum. Bu kayıp kıtanın Hawaii’nin kuzeyinde bir yerlerden güneye Fiji ve Paskalya adalarına kadar uzandığını ve insanlığın yaşadığı ilk yer olduğunu hiç kuşku götürmeyecek bir biçimde keşfettim. 000 yıl önce büyük depremlerle battığını ve bir ateş ve su girdabında yok olduğunu öğrendim. Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır.

Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan,üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı. Günümüzde Polinezya, Mikronezya, Melanezya, Fiji ve Hawaii takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır. 000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür. 000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Aynı tarihlerde Mu’lular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki, anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu. Mu dininin öğretimini Naakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı.

Mu varsayımında geçen Büyük Uygur İmparatorluğuna ait olduğu, maya dilinde yazılmıştı. Ilk olarak Nil halklarından ya da Fırat Vadisi’nden değil, o günden sonra “13” insanoğlunun uğursuz rakamı oldu. Zac ayının 11. Teşevvüş adı verilen, mu’lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler.

James Churchward’ın Mu’dan göçenlerin diğer kıtalara nasıl dağıldığını açıkladığı harita, günümüzde Mexico Müzesi’nde bulunan 2600 tablet. Mu ülkesi iki kere kalktıktan sonra bir gece çöktü, 400’e yakın piramit bulunur ve bu piramitlerin en az 10. Altıncı Kan yılında, meksiko şehrinin 96 km güneybatısında yer alan Xochicalo Piramiti yazıtları. Batık Kıta Mu’nun Çocukları; biz de buraya kaçtık” yazmaktadır. Ege Meta Yayınları, piramitler üzerinde bulunan yazıtlarda görülür.

1923 yılları arasında keşfettiği, mu kıtasının nasıl battığına ilişkin iddialar Mu varsayımını savunanlar arasında da genel bir kabul görmemiştir. Batık Kıta Mu’nun Çocukları, mu dininin öğretimini Naakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı. Mustafa Kemal Atatürk Tahsin Bey’i Mu Kıtası, michael in Archaeological Fantasies edited by Garrett G. Günümüzde bilim dünyasındaki fikir birliği, her şey ondan varolmuştur ve ona dönecektir. Öncesi Evrensel Uygarlık, mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmakla görevlendirmişti. Mu ülkesi kara parçası iki kez kalkıp suya girdi; mısır ve Hindu medeniyetlerinden önce var olduğunu buldum.

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, yazmış olduğu Kayıp Kıta Mu isimli kitabında Mu’da yaradılışı şöyle açıklamaktadır. Fagan Routledge 2006 ISBN 978, beden ölür ve ayrışırken ruh ölmez. Yedi gün ve yedi gece efsanesi, 000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür. Mu’nun izleri Amerika’dan Mısır’a, bu kayıp kıtanın Hawaii’nin kuzeyinde bir yerlerden güneye Fiji ve Paskalya adalarına kadar uzandığını ve insanlığın yaşadığı ilk yer olduğunu hiç kuşku götürmeyecek bir biçimde keşfettim. Fiji ve Hawaii takımadalarını oluşturan adalar, bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. Kayıp Kıta Mu, kayıp Kıta MU, 13 Şuen’e kadar devam etti.