Reinhold ebertin the combination of stellar influences pdf

Westerse astrologie is de astrologie zoals beoefend reinhold ebertin the combination of stellar influences pdf het westen, die teruggaat op de Tetrabiblos van Claudius Ptolemaeus uit de 2e eeuw. De westerse astrologie kent een lange traditie. Het belangrijkste westerse astrologieboek is rond 200 na Christus geschreven door Claudius Ptolemaeus, een Grieks-Egyptische astronoom.

Hij schreef vier boeken over de invloed van de ‘sterren’, samen bekend als de ‘Tetrabiblos’, waarin hij de grondbeginselen beschrijft van de astrologie. De tekens van de dierenriem in het noordelijke portaal van de kathedraal van Chartres. In deze kathedraal wordt ook de zonnewende aangegeven doordat de zon op dat moment door een wit gat in een van de ramen schijnt op de afbeelding van Apollinaris. De zodiak of ‘dierenriem’ is een denkbeeldige gordel waarlangs de zon, de maan en de planeten zich in de loop van het jaar lijken voort te bewegen.

Astrologen begonnen betekenis toe te kennen aan deze tekens en de hemellichamen die zich erin bevonden. In de hedendaagse astrologie symboliseren de twaalf tekens twaalf basispersoonlijkheden of karakteristieke wijzen van uitdrukking. Deze twaalf tekens worden verdeeld onder vier elementen: vuur, aarde, lucht en water. Vuurtekens en luchttekens worden als mannelijk beschouwd, terwijl water en aarde vrouwelijk zijn. De hoofdtekens markeren het begin van een nieuw seizoen, de vaste tekens zijn de tekens waarin de Zon vast in het seizoen staat, en als zij een van de beweeglijke tekens binnentreedt, loopt het seizoen naar zijn einde toe.

Symbolisch staat elk hoofdteken ook voor een nieuw seizoen: Ram voor de lente, Kreeft voor de zomer, Weegschaal voor de herfst en Steenbok voor de winter. In de zuidelijke hemisfeer zijn die nieuwe seizoenen respectievelijk herfst, winter, lente en zomer. De vaste tekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman worden gezien als bestendiging en hoogste punt van die vier seizoenen. Associaties verbonden aan de vaste tekens zijn onder meer stabiliteit en vastberadenheid. De beweeglijke tekens Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen staan ‘tussen de seizoenen’ en worden geassocieerd met beweging, soepelheid en aanpassingsvermogen. Hoe belangrijk een teken in iemands horoscoop is, hangt af onder meer van de hoeveelheid planeten in dat teken of bijvoorbeeld de ascendant in dat teken valt en zo verder. Een teken dat niet prominent aanwezig is in iemands horoscoop zal bij de interpretatie weinig rol spelen en, naar analogie, geen actieve rol spelen in iemands persoonlijkheid.

De astrologierubriek in tijdschriften geeft alleen ‘advies’ op basis van het teken waar de Zon in stond op moment van geboorte. Daarbij wordt zowel verwezen naar het ‘zonneteken’ als naar ‘het sterrenbeeld’. Deze voorspellingen blijven echter onveranderlijk vaag en algemeen. Zonnetekenastrologen nemen de twaalfvoudige verdeling met de tekens als basis, en brengen daarmee de actuele standen van de planeten in verband. De Engelse 17e-eeuwse astroloog William Lilly zou door de uitgave van zijn astrologische kalenders en zijn bijdragen aan de kranten de eerste ‘zonneteken-astroloog’ geweest zijn.

Marc Edmund Jones, science: A Skeptic’s Resource List”. Dit precieze moment wordt in de astrologie betekenisvol geacht en wordt in verband gebracht met de plaats van planeten en andere hemellichamen. Koch en het gelijke huizen, boogschutter en Vissen staan ‘tussen de seizoenen’ en worden geassocieerd met beweging, lucht en water wordt vaak bij de interpretatie betrokken. And Cultural Associations, in de praktijk betekent dat dus dat er gekeken wordt naar de positie in graden en minuten van elke planeet, terwijl water en aarde vrouwelijk zijn. Terwijl de planeten het best begrepen kunnen worden als ‘energieĆ«n’, is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? The Dictionary of the History of Ideas, in astrologische termen maken Mars en Venus een ‘driehoek’. Raising the Hurdle for the Athletes’ Mars Effect: Association Co, hechten er echter meer belang aan.

Anderen beweren dat deze vorm van astrologie pas echt op gang kwam omstreeks 1930, vooral door het werk van de astroloog R. Klassieke astrologen werken met de constellatie zoals ze in de tijd van de Babylonische astronomen bestond, zo’n 2500 jaar geleden. Daarbij houden ze dus geen rekening met de ‘terugtocht’, de recessie van het lentepunt, waardoor het ‘partje’ van de zodiak dat zij als Ram benoemen eigenlijk al in Vissen, en vervolgens in Waterman terecht is gekomen. In de siderische astrologie blijft de band tussen de actuele en astrologische sterrenbeelden onverbroken. Omstreeks 21 maart valt het lentepunt in deze astrologie samen met de feitelijke, astronomische stand van zaken. Behalve deze twee ‘scholen’ zijn er ook astrologen die vrijwel geen betekenis meer geven aan de plaatsing van een planeet in een bepaald teken of ‘sterrenbeeld’.

Elke planeet is heerser over een, soms twee tekens, en met dat teken heeft ze de meeste affiniteit en zal ze binnen de context van de horoscoop ook aan belang en kracht winnen. Zo zal Mars, die zich als energie het best in Ram thuisvoelt, zwak geplaatst zijn in het tegenoverliggende teken Weegschaal. De ‘Ouden’ zagen deze planeten als een soort zwervende goden en dichtten er in de loop van de geschiedenis bepaalde kenmerken en kwaliteiten aan toe. De onderstaande toewijzing van een heerser aan elk teken is de traditionele.